Individuele opstellingen Gewoon zijn kindercoach Vleuten

Individuele opstellingen

Een andere mooie manier om naar je kind / de opvoeduitdaging te kijken is door middel van een individuele opstelling. Hierbij nemen we de ouder als uitgangspunt en kijken we naar de mogelijke onderliggende oorzaak van het (opvoed)probleem.

Het kind is vaak de spiegel of klokkenluider van iets dat speelt binnen het familiesysteem. Misschien ken je dat gevoel: er is iets, maar ik krijg mijn vinger er niet achter. Met een opstelling krijg je die vinger er meestal wél achter; door hier op een mooie oordeelvrije manier aandacht aan geven, waarbij het kind niet bewust wordt betrokken.

Een individuele opstelling is een sessie met alleen de ouder en ik als begeleider. Het kan met beiden ouders/verzorgers, maar het is altijd zonder het kind.
We onderzoeken bijvoorbeeld de vragen:

  • waar wil jij je kind bij helpen?
  • wat wil jij veranderen (in relatie tot je kind)?
  • welke vragen leven er bij jou (rondom je kind)?
  • wat is het verlangen (voor je kind)?

Door een opstelling kan je als ouder op een veel diepere laag (en aan den lijve) ervaren wat er gebeurt tussen jou en het kind en/of andere gezinsleden. We ontdekken de werkelijke oorzaak en kijken we naar de onbewuste belasting die mensen binnen het systeem meedragen.

Door het inzicht en dat puzzelstukjes op hun plaats komen te vallen, wordt helder wat er speelt en wat je kan doen om tot een fundamentele en blijvende oplossing te komen.

Deze veranderingen hebben een positief effect op gehele familiesysteem en met name op het kind.

Het is keer op keer een wonderlijk, bijna magische ervaring vanuit enkel liefde en vertrouwen als uitgangspunt.
Je hoeft niets te kunnen om een opstelling te doen én je ontlast/bevrijdt je kind ergens van.

Opstellen kan in mijn praktijk, op locatie en online (videobellen) werkt het net zo goed!

Bel of mail me voor meer informatie, kennismaking of een afspraak.