gewoon zijn methode

gewoon zijn is preventieve kindercoaching.

De aanpak is positief en oplossingsgericht en gefocust op kinderen in de leeftijd 5 tot 14 jaar.

Vaak kunnen kinderen niet verwoorden wat ze voelen en uiten ze dit in gedrag.
Door het creëren van een prettige en veilige omgeving krijgt het kind vertrouwen. Deze omgeving bereik ik door aanwezig te zijn voor je kind, gerichte en pure aandacht te geven, zonder oordeel luisteren en reageren: in essentie: alles wat je kind aangeeft is OK.

frank mckenna unsplash
Door de combinatie van thema’s en spelenderwijs oefeningen doen ontstaan er inzichten vanuit je kind zelf. Hierdoor staat en voelt een kind zich steviger en krijgt hij of zij meer (zelf)vertrouwen en wordt het zelfbewuster.
Het hoofd wordt leger en kan hij of zij beter ‘copen’ / ‘dealen’ (mooie oer-Nederlandse woorden) met de dagelijkse stof van het leven: zoals bijvoorbeeld school, sociaal of een (tijdelijke) moeilijke situatie.

 

Dit zijn de grote lijnen, de daadwerkelijke invulling wordt indirect door je kind zelf bepaald (vaak onbewust) tijdens de sessies en daar reageer ik op met gepaste oefeningen en spelletjes.

Ouders/verzorgers worden ook betrokken; zodat jullie na de sessies samen verder kunnen.

Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan je mij gerust bellen of mailen. klik hier

Het kennismakingsgesprek vindt plaats zonder kind en je kan met of zonder partner komen. In open sfeer bespreken we de situatie en maak ik een inschatting of en hoe ik jullie kan helpen.
en sessie duurt een uur en een compleet traject ongeveer 5-7 sessies. Sessies zijn in principe elke 2 weken.
Na ongeveer 3-4 sessies kunnen we een tussentijds evaluatiegesprek voeren (meestal telefonisch) om te bespreken hoe het gaat en wat het vervolg is van het traject.

Ook is een “APK-je” mogelijk: één sessie met Aandacht Puur voor het Kind ( na een kennismakingsgesprek met de ouders). Door een uurtje 1-op-1 bezig te zijn, te luisteren en terug te koppelen kan er bij een kind al heel wat duidelijkheid zijn en verandering teweeg brengen.

Als blijkt dat het kind gebaat is bij andere hulp, dan kan helpen dit traject in gang te zetten.