Gewoon zijn methode kindercoach Vleuten

Gewoon zijn methode

Kindercoaching

Bij gewoon zijn kun je terecht voor preventieve kindercoaching. De aanpak is positief, oplossingsgericht en gefocust op kinderen in de leeftijd 7 tot ca. 14 jaar.

Vaak kunnen kinderen niet verwoorden wat ze voelen en uiten ze dit in gedrag.

Door het creëren van een prettige en veilige omgeving voelt je kind zich vaak snel op zijn of haar gemak. Deze omgeving creëer ik door aanwezig te zijn voor je kind, gerichte en pure aandacht te geven, zonder oordeel te luisteren en te reageren: in essentie: alles wat je kind aangeeft is oké.

Het combineren van thema’s, spelenderwijs oefeningen en bevestigen dat wat ze voelen oké, normaal en begrijpelijk is, geven je kind zelf inzichten, deze beklijven zo beter.
Hierdoor voelt een kind zich steviger, krijgt meer (zelf)vertrouwen en wordt zelfbewuster.

Het hoofd wordt leger, je kind accepteert zichzelf (en de situatie) beter en kan beter omgaan met het dagelijkse leven: bijvoorbeeld op school, sociaal of een (tijdelijke) moeilijke situatie.
De daadwerkelijke invulling van een sessie wordt soms door je kind aangedragen (zo nu en dan onbewust) en daar reageer ik op met passende oefeningen en spelletjes.

Ouders/verzorgers worden ook betrokken; na elke sessie ontvangen jullie een verslag, zo kan je na de sessies samen verder.

Bel of mail me voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Het kennismakingsgesprek vindt plaats met beiden of 1 van de ouders en zonder kind: in een open sfeer bespreken we de aanleiding van het gesprek en maak ik een inschatting of en hoe ik jullie kan helpen.

Een sessie duurt een uur en een compleet traject ongeveer 5-7 sessies. Sessies zijn in principe elke 2 weken.

Als blijkt dat het kind gebaat is bij andere hulp, dan kan ik helpen bij het vinden van de juiste hulp en eventueel bij het in gang zetten van dit traject.